ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2020 r.  zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje (nabór 6/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 0
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 200 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 7/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 2
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 382 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 438 850,00 zł