ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 30 września 2019 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (nabór 4/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 3
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 160 000,00 zł

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 5/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 20
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 280 000,00 zł