ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 17
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 360 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 400 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 5
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 598 401 ,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 510 000,00 zł