ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 000,00 zł:

Zakres tematyczny operacji „Tworzenie szlaków turystycznych” (nabór nr 3/2017):

 • liczba złożonych wniosków -1
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 30 883,00 zł (wartość kosztów całkowitych–48 536,51 zł)
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 85 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji „Wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną” (nabór 4/2017):

 • liczba złożonych wniosków – 6
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 320 513,00 zł (wartość kosztów całkowitych – 384 940,64 zł)
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 385 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji „Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” (nabór 5/2017):

 • liczba złożonych wniosków – 7
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 921 059,00 zł (wartość kosztów całkowitych – 1 333 227,14 zł)
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 335 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji „Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury kultury” (nabór 6/2017):

 • liczba złożonych wniosków – 2
 • wartość wnioskowanego wsparcia–276 307,00 zł (wartość kosztów całkowitych – 379 940,45 zł)
 • limit dostępnych środków w ramach naboru –380 000,00 zł