Grafika użytkowa – wykład III

W dniu  16.03.3023r. gospodarzem Inspiratorium Uniwersytetu Obywatelskiego „Grafika użytkowa” był Adam Paluszkiewicz z Międzyrzeca Podlaskiego. Mówca jest graficznym freelancerem i animatorem społecznym. Ukończył studia podyplomowe z projektowania graficznego na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Akademię 3D na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w działaniach na rzecz centrów nauki w Polsce. Zajęcia w pierwszej części miały charakter warsztatowy.  

Uczestnicy spotkania mogli zaznajomić się praktycznie z działaniem drukarek 3D a nawet obserwować powstawanie trójwymiarowej ośmiornicy. Szczególną uwagę pan Adam poświęcił roli, jaką umiejętna aranżacja przestrzeni i odpowiednia wizualizacja odgrywają w osiągnięciu pożądanego przekazu. Przedstawiono główne zasady i techniki tworzenia czytelnego komunikatu graficznego. Punktem odniesienia były zarówno realizacje, które były realizowane na potrzeby dużych firm oraz instytucji nauki i kultury jak i projekty powstające w związku z drugim obszarem działalności prelegenta, czyli zarządzania i animacji drużyny młodzieżowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stołpnie (Międzyrzec Podlaski), która jest modelowym przykładem działania pożytecznego tak samo dla uczestników jak i otoczenia.

Dyskusja (choć nie bardzo widać było elementy polemiki) wykazała, że ujęcie profilu zajęć jako Inspiratorium było trafnym podejściem.