Formularze wniosków już dostępne

Informujemy, że  dostępne są wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Oświadczenie
Biznesplan
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Wniosek o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Wniosek o przyznanie pomocy
Biznesplan
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych
Wniosek o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych:

Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych
Wniosek o płatność