Dodatkowe środki – na jakie operacje powinny zostać przeznaczone? Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Budżet LGD „Zapiecek” wzrośnie o dodatkowe 500 tys. zł. Te środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do anonimowego wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w ramach budżetu STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK” W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020.

W poniższej ankiecie chcemy poznać Państwa zdanie na jakie operacje powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki. Przedstawiamy kilka propozycji:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
3. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD „Zapiecek” – operacje powyżej 50 tys. zł
4. Operacja własna realizowana przez LGD „Zapiecek”: Wydanie książki kucharskiej powiatu radzyńskiego – 50 tys zł.
5. Projekt grantowy: Wyposażenie świetlic wiejskich
Liczymy także na Państwa propozycje.

Odpowiedzi udzielone przez Państwa pomogą nam zaplanować przeznaczenie środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i pomoc w zaplanowaniu wydatkowania środków finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapiecek”!

Ankieta znajduje się tutaj