Bezpłatne szkolenia

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nowe kompetencje od dziś” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenia :

 • z języka angielskiego
 • z zakresu ITC – szkolenia komputerowe

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 25 lat i więcej
 • pracujących i zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
 • o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie )
 • które z własnej inicjatywy chcą podnieść i uzupełnić umiejętności językowe i z zakresu ITC

Zapraszamy do udziału w projekcie: Kobiety, osoby w wieku 50+ , osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie to:

 • szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1/A2 lub poziomie B1/B2
 • z zakresu ITC: szkolenia komputerowe na poziomie A lub B

Szkolenia językowe zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego VCC zgodnego z CEFR. Szkolenia z zakresu ICT zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego VCC.

Dodatkowo Uczestniczkom i Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • podręczniki,
 • certyfikat zewnętrznego VCC potwierdzający nabycie kompetencji językowych i cyfrowych

Więcej informacji na: www.projektynsk.pl w zakładce Nowe kompetencje od dziś

Kontakt:
Biuro projektu „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ”, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
e-mail: nowekompetencje@nskonsulting.pl
tel: 533 317 656