Bezpłatne szkolenia i staże zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia organizowaną przez Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak w ramach dwóch projektów:

1. „Kwalifikacje i Doświadczenie” – We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Oferujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe. Każdy uczestnik skorzysta z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 120 godzin szkolenia z wybranego zakresu:

 • Monter instalacji OZE
 • Grafik komputerowy
 • Specjalista ds. finansowo-kadrowych
 • Specjalista ds. księgowych
 • Magazynier
 • Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.

2. „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” – skierowany do osób niepełnosprawnych (w stopniu lekkim i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy: kobiety, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz mieszkańców gminy Opole Lubelskie i Łaziska.

Projekt obejmuje:
– indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,
– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania,- szkolenia (120 godz.) z zakresu:

 • Pracownik kancelaryjny (3 gr.),
 • Sprzedawca (3 gr.),
 • Magazynier (2 gr.),
 • Pracownik call center (2 gr.),
 • staże zawodowe (3 miesiące),

– pośrednictwo pracy.

W ramach projektów zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń.

W pracy nie ma przypadków – podstawą jest dobre wykształcenie zawodowe!

Kontakt:
Centrum Szkoleń i Innowacji
Aleje Racławickie 8, II p., lok. 18
20-037 Lublin
tel. 91 534 60 98
kom. 505 465 100
e-mail : info@csi.info.pl