Audycja radiowa

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Pani Czesławy Borowik „Klimat domowego ogniska”, który został wyemitowany 28,08.2017 r. w „Kalejdoskopie regionalnym” Radia Lublin http://radio.lublin.pl/news/kalejdoskop-regionalny-1674703

Reportaż opowiada o tym jak żyją projekty napisane i zrealizowane na obszarze LGD „Zapiecek.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.