Ankieta – potrzeby lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Radzyńskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru LGD „Zapiecek”.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.