Akademia Rozwoju Lokalnego

W dniu dzisiejszym prezes LGD „Zapiecek” Katarzyna Krupska-Grudzień wraz z wiceprezesem Jarosławem Koczkodajem i skarbnikiem Eulalią Mikołajuk odebrali z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawy umowę na realizację projektu grantowego „Akademia Rozwoju Lokalnego” o wartości 175 423,00 zł.  Dzięki tej umowie 9 podmiotów z obszaru działania LGD „Zapiecek” zrealizuje szkolenia wzmacniające kapitał społeczny.  Uroczystość zaszczycili ponadto swoją obecnością: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej oraz przedstawiciele samorządów będących członkami LGD – starosta Szczepan Niebrzegowski, wójtowie: Anna Mróz, Jarosław Koczkodaj, Wiesław Mazurek. Dziękujemy Staroście Radzyńskiemu za gościnność.

Szczęśliwi grantobiorcy to:

Stowarzyszenie Przyjaciele Ossowy – grant „ Tradycyjne Wartości – Cyfrowe Możliwości” o wartości 8 350,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 20 osób z zakresu dzielenia się wiedzą przy użyciu nowoczesnych kanałów komunikacji społecznej.

Koło Gospodyń Wiejskich „Supermenki” w Ulanie-Majoracie – grant „ „Baby do garów?” o wartości 14 591,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 70 osób z zakresu kompetencji menedżerskich, osobistych, społecznych.

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych – grant „Kierunek Lider” o wartości 46 060,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi cykl szkoleń dla 15 osób z zakresu kompetencji liderskich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Turowie grant „Innowacyjne kierunki rozwoju gospodarstw” o wartości 19 830,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi szkolenie dla 30 osób z zakresu hortiterapii.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sętkach grant „W krainie serów” – wzmocnienie kapitału społecznego poprzez szkolenie z serowarstwa domowego” o wartości 16 500,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 2 szkolenia dla 30 osób z zakresu produkcji i promocji serów oraz wypieku sękaczy.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Olszewnica „OLSZEWIACY” grant – „Bądź świadomy w swojej dziedzinie” o wartości 12 862,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 7 różnorodnych tematycznie szkoleń dla 105 osób.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim grant – „Szkolenia dla liderów z terenu Gminy Radzyń Podlaski” o wartości 22 020,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 2 szkolenia dla 20 osób z zakresu prawa, księgowości i zdobywania środków.

Przyjazne Nuty z Radzynia Podlaskiego grant „Przeprowadzenie warsztatów wokalnych” o wartości 8 505,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi cykl szkoleń wokalno-muzycznych dla 20 osób.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń „Echo” grant „Aktywny lider – harmonijny rozwój lokalny” o wartości 26 705,00 zł. Grantobiorca przeprowadzi 3 szkolenia dla 30 osób z zakresu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora podmiotów ekonomii społecznej.

Granty są realizowane w ramach projektu grantowego pt. „Akademia Rozwoju Lokalnego” Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” i finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.

Umowy wręczono także 2 osobom z obszaru działania LGD „Zapiecek”, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Tomasz Zarzycki: Utworzenie przedsiębiorstwa animującego wydarzenia kulturalno-rekreacyjne i wypożyczanie sprzętu – 80 000,00 zł
Natalia Lach: Podjęcie działalności pod nazwą Atelier Wizerunku Natalia Lach – 80 000,00 zł