Z głębokim smutkiem i poczuciem osamotnienia przyjęliśmy informację o śmierci Zbigniewa Sznury, członka zarządu Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w latach 2008 – 2012, społecznika, samorządowca, człowieka dobrej woli i dobrego czynu, naszego kolegi i przyjaciela. Rodzinie, Przyjaciołom, Bliskim składamy wyrazy współczucia.