Otwarcie miejsca rekreacji i wypoczynku w Wohyniu

Kolejna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna została uroczyście otwarta i przekazana do użytku. Początek sezonu rowerowego w pełni to i najwyższy czas na inaugurację nowego miejsca rekreacji na mapie LGD „Zapiecek”.

Dziś przy licznie zgromadzonej młodzieży oraz przedstawicielach samorządów, organizacji pozarządowych dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przez p. Jarosława Koczkodaja Prezesa LGD Zapiecek, p. Tomasza Jurkiewicza Wójta Gminy Wohyń, p. Magdalenę Pomorską Członka Zarządu LGD „Zapiecek”, młodzież z Zespołu Szkół w Wohyniu oraz p. Sławomira Kościańczuka właściciela gruntu, na którym znajduje się okazała altana.
Infrastruktura została sfinansowana w ramach realizacji projektu współpracy współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w ramach współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zachęcamy do zwiedzania malowniczych zakątków znajdujących się na szlaku rowerowym Greenways – tworzonym przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” oraz Samorządów Powiatu Radzyńskiego.