Konsultacje zmian w kartach oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Karcie oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe oraz w Karcie oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne.

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 8 września 2020 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) w kartach oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi znajdą Państwo poniżej:

Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne