Warsztat refleksyjny 2019

7 lutego 2019 r.  odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura. Spotkanie poprowadziła p. Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes Zarządu LGD „Zapiecek”.

Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu maj 2016-grudzień 2018 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura w roku 2018. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji, który jest przeprowadzany na początku każdego roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.