Warsztat refleksyjny 2019

7 lutego 2019 r.  odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura. Spotkanie poprowadziła p. Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes Zarządu LGD „Zapiecek”.

Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu maj 2016-grudzień 2018 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura w roku 2018. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji, który jest przeprowadzany na początku każdego roku.