Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 18 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek” odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena operacji własnych, które wpłynęły w odpowiedzi na Informację nr 1/OW/2018 i nr 2/OW/2018 o zamiarze realizacji operacji własnej oraz ocena wniosków złożonych
    w ramach naborów nr 3/2018 oraz  2/2018.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady

Ireneusz Demianiuk