„Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z LGD „Kraina wokół Lublina”, LGD „Ziemi Kraśnickiej” oraz LGD „Zapiecek” realizuje projekt „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków i pracowników  lubelskich LGD w zakresie działań animacyjnych, aktywizujących i innowacyjności zwiększających umiejętności zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie się 50 osób, w tym 48  przedstawicieli lubelskich LGD oraz 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego z dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych;

– podniesienie wiedzy i umiejętności u 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie budowania wizerunku LGD

– podniesienie wiedzy i umiejętności u 17 osób, w tym 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie umiejętności komunikacyjnych i  interpersonalnych

– podniesienie wiedzy i umiejętności u 17 osób, w tym 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie innowacyjności

Zakres merytoryczny oraz formy realizacji działań w projekcie wpisują się w działanie 1.1. KSOW na lata 2014-2020  Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubelskich lokalnych grup działania (członków i/lub pracowników biur LGD) do wzięcia udziału w szkoleniu oraz wyjeździe studyjnym organizowanym w dniach 21-22 września 2017 r.

Zapewniamy nieodpłatnie: dojazd z Lublina do Tomaszowa Lubelskiego, klimatyzowane sale szkoleniowe, nocleg w pokojach dwuosobowych o standardzie ***, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia/wizyty studyjnej (śniadanie, 2 x obiad, kolacja z motywem przewodnim potraw regionalnych, podwieczorek), materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis, pen-drive), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Karty zgłoszeniowe (średnio 2 osoby z LGD-u) należy odesłać na adres poczta@lgdrazem.pl do 14 września 2017 r.  Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Karta zgłoszeniowa