29-31 marca – wyjazd studyjno-szkoleniowy – podsumowanie

W dniach 29-31 marca odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy realizowany w ramach operacji własnych LGD. Grupa 20 liderów najpierw zapoznała się z przykładami dobrych praktyk, poznała działania, radości i problemy NGO z okolic Białej Podlaskiej, a następnie dwa dni podnosiła kompetencje liderskie pod okiem wybitnego trenera. Była to również okazja do wzajemnego poznania się uczestników i budowania relacji w obrębie naszego LGD. Mamy nadzieję, że zainwestowany czas i pozyskana wiedza zaowocują kreatywnymi działaniami w przyszłości.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Bądźmy aktywni”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.