Projekt współpracy ROP TROP

Zakończyliśmy realizację projektu współpracy „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”

Zakończyliśmy realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”. Celem projektu współpracy jest wzrost znaczenia turystyki rowerowej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, realizację działań promocyjnych oraz wymianę dobrych praktyk. Partnerami projektu są: LGD „Zapiecek”, LGD „Nasze Roztocze” oraz LGD „Horný Šariš – Minčol”.

 

Publikacja „Trzy krainy rowerowe”

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji  międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”, w partnerstwie z LGD „Nasze Roztocze” z powiatu zamojskiego oraz MAS „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji,  opracowano i wydano wspólną polsko-słowacką publikację prezentującą turystykę rowerową.

Powstały materiały promocyjne – kalendarze trójdzielne na 2024 rok

W ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” wydane zostały  materiały promocyjne – kalendarze ścienne trójdzielne.

Kalendarze zostały opracowane i wydane wspólnie z LGD „Nasze Roztocze” oraz Stowarzyszeniem Miestna Akčná Skupina „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji.

Dobre praktyki z zakresu rozwoju turystyki rowerowej

W dniach 26.09 – 28.09.2023 r. przedstawiciele organizacji zajmujących się promocją i rozwojem turystyki, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby odpowiedzialne za promocję regionu partnerskich LGD „Zapiecek” i LGD Nasze Roztocze wzięli udział w wizycie studyjnej na obszarze MAS Horný Šariš Minčol na Słowacji.

Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”

W dniu 16 września 2023 r. odbył się Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”, który zgromadził grono miłośników wycieczek rowerowych, aktywnego wypoczynku oraz osób chcących poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczno-kulturowe.

Nie zawiodła zarówno pogoda, jak i uczestnicy. Grupa rowerzystów wyruszyła z Radzynia Podlaskiego. Blisko 60 km trasa prowadziła przez Białą, Żabików, Bedlno, Ulan Duży, Zarzec Ulański, Rozwadów, Sętki, Domaszewnicę, Zofibór, Stanisławów, Sobole, Wole Chomejową i Borowe.

Wizyta studyjna

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do udziału w organizowanej w dniach 26-28.09.2023 wizycie studyjnej, której celem jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy na rajd rowerowy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” na Rajd rowerowy „Szlakiem Greenway”, który odbędzie się 16 września 2023 r. (sobota).

Zapewniamy profesjonalną kadrę – przewodnika i pilota rajdu, serwis techniczny, opiekę medyczną, posiłek a przede wszystkim wspaniałą atmosferę i ciekawą trasę.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy do 15 września 2023 r. lub do wyczerpania miejsc pod nr telefonu 83 352 16 00 bądź też osobiście w godzinach pracy Biura LGD.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.