21 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – LSR na lata 2023 – 2027 dla obszaru LGD „Zapiecek”.

Wkrótce zaprosimy Państwa na spotkania konsultacyjne!

Umowa