Wzory kart ocen

1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 20.10.2021 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Deklaracja bezstronności i poufności
 2. Rejestr interesów członka Rady
 3. Karta oceny formalnej operacji
 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW – po zmianach z 20.10.2021 r.
 5. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

 

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej – po zmianach z 28.11.2019 r.

 

2. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – po zmianach z 20.10.2021 r.

Załączniki do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:

 1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe

 

 

ARCHIWUM

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – obowiązuje od 01.12.2020 r.

Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – obowiązuje od 01.12.2020 r.

 1. Karta oceny formalnej operacji
 2. Karta oceny zgodności operacji z PROW
 3. Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 4. Karta oceny zgodności operacji z LSR
 5. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
 6. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej
 7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020
 8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe
 9. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne
 10. Karta oceny wykonawcy

 

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej

Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Rozwijanie działalności gospodarczej