Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – Lubelski Szlak Kulinarny

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17 marca http://lgdzapiecek.pl/zapytanie-ofertowe-wydawnictwo-lubelski-szlak-kulinarny/ LGD Zapiecek informuje, że wpłynęło sześć ofert spełniających wymogi formalne. Jedynym kryterium oceny była cena brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT, ul. Kołowa 42, 03- 536 Warszawa.

Zapytanie ofertowe – przewodnik

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu graficznym oraz składzie i druku publikacji – przewodnika promującego obszar działania LGD „Zapiecek”.

Zapytanie ofertowe – album

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu graficznym oraz składzie i druku publikacji – albumu promującego obszar działania LGD „Zapiecek”.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 28 lipca 2021 r.  dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu graficznym (skład) i druku publikacji – albumu o obszarze działania LGD – powiecie radzyńskim.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu graficznym (skład) i druku publikacji – przewodnika po obszarze działania LGD – powiecie radzyńskim.

 

 

 

Zapytanie ofertowe – Szlak Kulinarny – wyjaśnienie

Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że w Zapytaniu Ofertowym pojęcie „publikacja klejona” obejmuje również zastosowanie oprawy szyto-klejonej. W związku z publikacją niniejszego wyjaśnienia termin składanie ofert zostaje przedłużony do 28 marca 2022 godz. 14.