Zakończyliśmy realizację projektu współpracy „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”

Zakończyliśmy realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”. Celem projektu współpracy jest wzrost znaczenia turystyki rowerowej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, realizację działań promocyjnych oraz wymianę dobrych praktyk. Partnerami projektu są: LGD „Zapiecek”, LGD „Nasze Roztocze” oraz LGD „Horný Šariš – Minčol”.

 

W ramach projektu zorganizowano rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY” oraz wizytę studyjną na obszar MAS ,,Horný Šariš – Minčol”,  której celem była prezentacja i poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych.

Wydano również materiały promocyjne – kalendarze ścienne trójdzielne oraz  polsko-słowacką publikację w formie katalogu prezentującego dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych.

Zachęcamy do zwiedzania malowniczych zakątków znajdujących się na szlaku rowerowym „Doliną Tyśmienicy” oraz szlaku Greenways – tworzonym przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” oraz Samorządów Powiatu Radzyńskiego.

Publikacja w wersji elektronicznej „Trzy krainy rowerowe”

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w partnerstwie z LGD „Zapiecek” z powiatu radzyńskiego oraz MAS „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”. W ramach projektu na naszym obszarze w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów powstały 3 altany, w tym dwie z miejscem na ognisko. Dodatkowo zorganizowany został rajd rowerowy oraz wizyta studyjna na obszar MAS „Horný Šariš – Minčol. Zwieńczeniem projektu jest opracowanie i wydanie wpólnej polsko-słowackiej publikacji prezentującej turystykę rowerową z trzech krain: Roztocza, Ziemi Radzyńskiej i Pienin, charakteryzujących się odmienną specyfiką i walorami krajobrazu ale posiadających sprzyjające warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej LGD w zakładce Nasze inicjatywy > Publikacje LGD.