Ankieta

Ankieta dla beneficjentów monitorująca realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ankieta_monitorujaca_LGD_ZAPIECEK_Microsoft_Excel

Ankieta_monitorujaca_LGD_ZAPIECEK_pdf