Trwają nabory wniosków

Przypominamy, że do 18 stycznia 2021 r. przyjmujemy wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.