INFORMACJE O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNYCH

Informujemy, że w zakładce Nabory->Ogłoszenia opublikowaliśmy informacje o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej tj. 24.05.2018 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia.