Projekty współpracy

Publikacja promująca Lubelski Szlak Kulinarny ,,Zasmakuj w Tradycji”

W ramach projektu pt . „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny” powstała publikacja promująca Lubelski Szlak Kulinarny. Projekt powstał dzięki współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania z terenu Lubelszczyzny w tym LGD ,,Zapiecek”. Szlak został wytyczony na terenie powiatów lubelskiego, radzyńskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego.

Zrealizujemy projekt „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny”

Wczoraj Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę dotyczącą realizacji projektu współpracy „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny”. W jego efekcie nasi partnerzy, restauratorzy, producenci żywności itd. utworzą oznaczoną, certyfikowaną, posiadającą własne tabliczki, loga, metody komunikacji, gadżety reklamowe sieć placówek, umożliwiającą łatwe dotarcie do tego, co nasza kuchnia i tradycja kulinarna mają najlepszego. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego –  „Kraina wokół Lublina”.

Celem projektu jest upowszechnienie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie lokalnych producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów gastronomicznych w promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu Lubelszczyzny. Innowacyjność tego projektu polega na wprowadzeniu na teren partnerskich LGD nowej formy turystyki – turystyki kulinarnej, jako instrumentu wpływającego na rozwój lokalny w oparciu o branże związane z produkcją, przetwórstwem oraz wprowadzaniem na rynek wysokiej jakości produktów żywnościowych charakterystycznych dla regionu.
W ramach projektu zaplanowane są:
– wyjazdy studyjne – zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie działania szlaku kulinarnego,
– pokazy kulinarne- organizowane w obiektach znajdujących się na szlaku,
– warsztaty kulinarne,
– festiwale kulinarne na terenie partnerskich LGD,
– film, przewodnik oraz inne publikacje promujące szlak kulinarny,
– udział w największych targach branży turystycznej w Polsce – WORLD TRAVEL SHOW w Warszawie.
Wszystkie działania związane z realizacją projektu zaplanowane są od marca do grudnia 2022 roku.

Budżet całego projektu wynosi: 587 972,00 zł

Operacja pn.: „Zasmakuj w Tradycji-Lubelski Szlak Kulinarny” wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Innowacyjne materiały promocyjne promujące walory szlaku Greenway

 W ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START” wydane zostały innowacyjne materiały promocyjne: gra typu Dobble oraz kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców w których ilustracje w formie rysunków nawiązują do walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych Szlaku Greenway. Zakupiono również gadżety promocyjne: bidony turystyczne i powerbanki.

Powstają miejsca rekreacji i wypoczynku

W ramach realizacji projektu współpracy z LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” z Łukowa przystąpiliśmy do budowy pięciu miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie pięciu gmin powiatu radzyńskiego: w Stoczku powstanie siłownia plenerowa, w Żakowoli altana rekreacyjna, plac zabaw w Przegalinach, altana w Stanisławowie i altana w Wohyniu. Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, panem Romanem Bochniarzem z firmy Pronat.
Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” finansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisanie umowy na projekt współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim START

W dniu 18 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim  START. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.                      

Celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu poprzez budowę obiektów architektury i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy istniejących szlakach rowerowych, opracowanie, zakup i dystrybucję innowacyjnych materiałów promocyjnych, dzięki czemu wzrośnie potencjał turystyczny obszarów poszczególnych LGD.

W ramach projektu na obszarze LGD „Zapiecek” powstanie 4 miejsca rekreacji i wypoczynku w 4 miejscowościach: Tchórzew – gm. Borki, Brzozowica Duża – gm. Kąkolewnica, Komarówka – gm. Komarówka Podlaska, Domaszewnica – gm. Ulan-Majorat.

Zaplanowano również wydanie albumu i przewodników promujących obszar LGD „Zapiecek”. Wydawnictwa te posłużą promocji projektu współpracy i szlaku rowerowego Greenways na obszarze LGD „Zapiecek”.

Ponadto przeprowadzone będą innowacyjne działania promocyjne w postaci mapy interaktywnej oraz wyjazdów studyjnych po obszarach współpracujących LGD. W ramach projektu zostanie opracowana i udostępniona interaktywna mapa promująca walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways (LGD „Zapiecek”) oraz Szlaku Ziemi Łukowskiej (obszaru LGD „RAZEM”) oraz z możliwością przybliżania i oddalania mapy, wyszukiwania i ukrywania wybranych warstw mapy, wyszukiwania obiektów oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami.

 

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

W dniu 18 grudnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”. Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.