ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „NATURA-EKOLOGIA-TRADYCJA”

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „NATURA-EKOLOGIA-TRADYCJA”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” do udziału w bezpłatnym wyjeździe po obszarze LGD „Zapiecek” w dniu  7 października (piątek) 2022 r.

PROGRAM:

  8.00 Zbiórka – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, ul. Kocka 1

  8.15 Leśny Ogród Edukacyjny w Radzyniu Podlaskim

  9.45  Warsztaty z kiszenia warzyw i owoców

12.00 Kaplica Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim

12.30 Obiad

13.15 Kościół pw. św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie

13.30 Kaplica św. Michała Archanioła w Zarzecu Ulańskim

14.00 Ogród w Sobolach

16.00 Kolacja z muzycznym akcentem

18.00  Powrót do Radzynia Podlaskiego

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem wyjazdów studyjnych dotyczących prezentacji walorów turystycznych obszarów LGD RAZEM i LGD Zapiecek, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lgdzapiecek.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 7 października 2022 r.” lub złożenie osobiście
do biura LGD „Zapiecek” przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 października (środa) o godz. 14.00.    

Regulamin wyjazdów studyjnych

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „ZAPIECEK”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK”.