Aktualności

Wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”

14 września Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zorganizowała wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”.
Był on częścią realizacji projektu współpracy „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Celem wyjazdu była analiza i promocja możliwości promowania Ziemi Radzyńskiej przez jej walory historyczno – kulturowe.

Zaproszenie na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Zaproszenie na warsztaty

„Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

  • OSP Czemierniki, 15 września 2022 r. godz. 9.30
  • Urząd Miasta Radzyń Podlaski, 15 września 2022 r. godz. 12.30   

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

  • Urząd Gminy Komarówka Podlaska, 13 września 2022 r. godz. 9.30
  • Urząd Gminy Wohyń , 13 września 2022 r. godz. 12.30

 

Zaproszenie na wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” do udziału w bezpłatnym wyjeździe po obszarze LGD „Zapiecek” w dniu  14 września 2022 r.

Najbliższe pokazy kulinarne na Lubelskim Szlaku Kulinarnym „Zasmakuj w Tradycji” już wkrótce

Zapraszamy na wędrówkę po Lubelskim Szlaku Kulinarnym „Zasmakuj w Tradycji” i wzięcia udziału w pokazach kulinarnych. Najbliższe pokazy kulinarne na obszarze LGD „Zapiecek” odbędą się w dniu 12 września w ,,Gryzli Bar” Gryzli ul. Gwardii 6, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 10.00 oraz w Olejarni ,,NaOlejowani.Pl”, naolejowani.pl Ossowa 134A o godzinie 14.00.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w pokazach kulinarnych pod nr tel. 83 352 16 00 lub w biurze LGD ,,Zapiecek”
(ul Ostrowiecka 17/21).
Ilość miejsc ograniczona!
Zapraszamy!!

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
  • Urząd Gminy Kąkolewnica 08.09.2022 r. godz. 9.30
  • Urząd Gminy Radzyń Podlaski 08.09.2022 r. godz. 12.30

 

Ankieta – potrzeby lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Radzyńskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru LGD „Zapiecek”.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.