Uroczyste wręczenie Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

W dniu 31.05.2016 r. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej nastąpiło uroczyste wręczenie umów na realizację strategii rozwoju lokalnego.

Podczas uroczystości Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” reprezentowali Prezes Zarządu Katarzyna Krupska-Grudzień oraz Wiceprezes Jarosław Koczkodaj, którzy z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Artura Walaska odebrałać. Przekazanie umowy oficjalnie potwierdza decyzję o przyznaniu dla LG „Zapiecek” 7 600 000 złotych unijnego dofinansowania, które zostanie przeznaczone na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności turystycznej i kapitału społecznego obszaru LGD.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” na lata 2014-2020.