Sobota 21/IV/2018  Jarosława, Konrada, Selmy


Członkowie LGD "Zapiecek"

 • Członkostwo
 • Sektor
  publiczny
 • Sektor
  społeczny
 • Sektor
  gospodarczy

Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

Charakterystykę członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie, rodzaju prowadzonej przez nich działalności i funkcji jaką pełnią w strukturze LGD zawiera Załącznik nr 1. do LSR Wykaz członków Stowarzyszenie LGD „Zapiecek”. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed LGD „Zapiecek” jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego niniejszą strategią w celu ich angażowania w realizację poszczególnych przedsięwzięć stymulujących rozwój lokalny.

Aby skutecznie wywiązywać się z tego zadania, konieczne jest stałe powiększanie grupy osób, które współpracują przy realizacji projektów poprzez włączanie ich do stowarzyszenia jako członków. W tym celu władze LGD będą identyfikować osoby i organizacje, których działalność w wysokim stopniu przyczynia się do realizacji celów LGD.

Następnie władze będą występować do tych osób i organizacji z propozycją przyłączenia się do partnerstwa. W celu zachowania właściwej reprezentacji poszczególnych sektorów LGD będzie dążyło do zwiększenia liczby osób wywodzących się z sektora gospodarczego i społecznego.

Sposób przyjmowania kandydata w poczet członków LGD określa § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” (stanowiący Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR). Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek, składa deklarację członkowską Zarządowi LGD. Zarząd, po sprawdzeniu czy kandydat spełnia warunki określone statutem (§4 Statutu), tj.: - spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach - działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - w przypadku osób prawnych zarekomendowano osobę do reprezentacji.

Liczba członków LGD może się zmieniać poprzez nabycie i utratę członkostwa, która następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

W § 10 Statutu (Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) podano definicje członków LGD „Zapiecek”, natomiast w Załączniku nr 2 niniejszego dokumentu przedstawiono Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Wypełnione deklaracje zawierające oświadczenia i zobowiązania każdego z członków zostały złożone w Biurze LGD „Zapiecek”.


do góry ^


Sektor publiczny

Sektor publiczny - 12 członków

Radosław Sałata

Gmina Borki

Teresa Bajda

Gmina Czemierniki

Zbigniew Ładny

Gmina Kąkolewnica

Ireneusz Demianiuk

Gmina Komarówka Podlaska

Wiesław Mazurek

Gmina Radzyń Podlaski

Jarosław Koczkodaj

Gmina Ulan-Majorat

Tomasz Jurkiewicz

Gmina Wohyń

Jerzy Bajda

Powiat Radzyński

Bogdan Fijałek

Miasto Radzyń Podlaski

Bożena Adamowicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Kąkolewnicy

Zofia Jakimowicz

Gminne Centrum Kultury w
Komarówce Podlaskiej

Krystyna Maksymiuk

Gminna
Biblioteka Publiczna w Borkach

Andrzej Kosek

Bożena Adamowicz

Zofia Jakimowicz

Krystyna Maksymiuk


do góry ^


Sektor społeczny

Sektor społeczny - 119 członków

 

Agnieszka Wadowska

Ochotnicza Straż Pożarna Czemierniki

Paweł Niebrzegowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie

Wojciech Książek

Ochotnicza Straż Pożarna w Bełczącu

Leszek Adamczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach

Waldemar Czuba

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy Radzyńskiej

Waldemar Kożuch

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach

Jan Salamończyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach

Ryszard Baryła

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

Andrzej Cap

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance

Zofia Kamińska

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

Wojciech Ochal

Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej

Felicja Rymuszka

Osoba fizyczna

Emilia Kramer

Osoba fizyczna

Jadwiga Cisak

Osoba fizyczna

Magdalena Domańska

Osoba fizyczna

Zbigniew Smółko

Osoba fizyczna

Kazimierz Brudkowski

Osoba fizyczna

Teresa Niewęgłowska

Osoba fizyczna

Barbara Olszewska

Osoba fizyczna

Zofia Kowalczuk

Osoba fizyczna

Wiesław Orsik

Osoba fizyczna

Ryszard Chwalczuk

Osoba fizyczna

Urszula Struk

Osoba fizyczna

Ireneusz Kaczorek

Czemiernickie Towarzystwo Regionalne

Jerzy Kułak

Radzyński Klub Jeździecki

Agnieszka Gątarczyk

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Katarzyna Krupska-Grudzień

Radzyńskie Towarzystwo Regionalne

Eulalia Mikołajuk

Stowarzyszenie "Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych"

Dorota Golec

Stowarzyszenie „Kołowrotek”

Mirosława Piasko

Stowarzyszenie Białe Róże

Daniel Grochowski

Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek”

Anna Mackiewicz

Stowarzyszenie Jedności Wsi Branica Suchowolska

Elżbieta Zienkiewicz

Stowarzyszenie Nadzieja i Przyszłość - Komarówka Podlaska

Grzegorz Kułak

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń Echo

Anna Abramek

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czemierniki Natura 2000 Plus Współczesność

Joanna Ptaszyńska

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Sitno

Kazimierz Michalski

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Tchórzew Kolonia

Zygmunt Rogoza

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew

Anna Mróz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turów

Władysława Skwara

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Melodia”

Anna Michalak

Stowarzyszenie Ziemi Branickiej

Hanna Gołoś

Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej

Waldemar Cholewa

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Czemiernikach

Iwona Karczmarz

Osoba fizyczna

Adrian Gdela

Osoba fizyczna

Kazimierz Szabrański

Osoba fizyczna

Wojciech Cieślak

Osoba fizyczna

Radosław Bącik

Osoba fizyczna

Andżelika Dutkowska

Osoba fizyczna

Eżbieta Kulenty

Osoba fizyczna

Eliza Filip

Osoba fizyczna

Katarzyna Filip

Osoba fizyczna

Bożena Górska

Osoba fizyczna

Marek Piłat

Osoba fizyczna

Agata Fijałek

Osoba fizyczna

Radosław Fijałek

Osoba fizyczna

Michał Zając

Osoba fizyczna

Anna Kudzio

Osoba fizyczna

Jolanta Fijałek

Osoba fizyczna

Iwona Skowron

Osoba fizyczna

Jadwiga Domańska

Osoba fizyczna

Zygmunt Niewęgłowski

Osoba fizyczna

Marek Korulczyk

Osoba fizyczna

Barbara Budzyńska-Korulczyk

Osoba fizyczna

Elżbieta Korulczyk

Osoba fizyczna

Ewelina Wierzchowska

Osoba fizyczna

Witold Rola

Osoba fizyczna

Jacek Zabielski

Osoba fizyczna

Mariola Mazur

Osoba fizyczna

Angelika Mazur

Osoba fizyczna

Paweł Walczyna

Osoba fizyczna

Piotr Bosko

Osoba fizyczna

Andrzej Niedziułka

Osoba fizyczna

Monika Smogorzewska

Osoba fizyczna

Agnieszka Zientara

Osoba fizyczna

Renata Świderska

Osoba fizyczna

Ewa Dyjak

Osoba fizyczna

Lidia Wierzchowska

Osoba fizyczna

Agnieszka Niebrzegowska

Osoba fizyczna

Sylwia Osińska

Osoba fizyczna

Sławomir Żyłka

Osoba fizyczna

Magdalena Niebrzegowska

Osoba fizyczna

Mariola Ostrzyżek

Osoba fizyczna

Kinga Wierzchowska

Osoba fizyczna

Aniela Wierzchowska

Osoba fizyczna

Lidia Wierzchowska

Osoba fizyczna

Beata Grochowska

Osoba fizyczna

Jadwiga Droś

Osoba fizyczna

Beata Cieślak

Osoba fizyczna

Zygmunt Adamczyk

Osoba fizyczna

Agnieszka Mazur

Osoba fizyczna

Zenon Nowosielski

Osoba fizyczna

Magdalena Pomorska

Osoba fizyczna

Krystyna Pomorska

Osoba fizyczna

Anna Wiącek

Osoba fizyczna

Mariusz Antol

Osoba fizyczna

Wilczek Zofia

Osoba fizyczna

Anna Kocyła-Grabowska

Osoba fizyczna

Ewa Marcinkowska

Osoba fizyczna

Piotr Mackiewicz

Osoba fizyczna

Anna Szymala

Osoba fizyczna

Rafał Wdowiak

Osoba fizyczna

Andrzej Pawlina

Osoba fizyczna

Andrzej Marek Kotyła

Osoba fizyczna

Katarzyna Skrzeczkowska

Osoba fizyczna

Janusz Niewęgłowski

Osoba fizyczna

Jadwiga Borychowska

Osoba fizyczna

Beata Cedro

Osoba fizyczna

Anna Kozieł

Osoba fizyczna

Maria Agnieszka Burczaniuk

Osoba fizyczna

Edyta Zabielska

Osoba fizyczna

Marek Makosz

Osoba fizyczna

Małgorzata Makosz

Osoba fizyczna

Krzysztof Karczmarz

Osoba fizyczna

Marta Skarżycka

Osoba fizyczna

Wojciech Sikora

Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś

Adam Król

Stowarzyszenie „Razem Dla Wrzosowa”

Zenon Matejek

Klub Sportowy GROM Kąkolewnica

Marek Król

Łukowskie Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości

Beata Myszkowiec Fundacja Monumentis
Zofia Łączek Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc

Iwona Karczmarz

Osoba fizyczna

Adrian Gdela

Osoba fizyczna

Kazimierz Szabrański

Osoba fizyczna

Aneta Latoch

Osoba fizyczna

Michał Kudzio

Osoba fizyczna

Wojciech Cieślak

Osoba fizyczna

Mariusz Cieślak

Osoba fizyczna

Radosław Bącik

Osoba fizyczna

Marcin Jaszczuk

Osoba fizyczna

Piłat Jerzy

Osoba fizyczna

Piotr Cieślak

Osoba fizyczna

Andżelika Dutkowska

Osoba fizyczna

Eżbieta Kulenty

Osoba fizyczna

Eliza Filip

Osoba fizyczna

Katarzyna Filip

Osoba fizyczna

Bożena Górska

Osoba fizyczna

Marek Piłat

Osoba fizyczna

Agata Fijałek

Osoba fizyczna

Radosław Fijałek

Osoba fizyczna

Michał Zając

Osoba fizyczna

Anna Kudzio

Osoba fizyczna

Jolanta Fijałek

Osoba fizyczna

Iwona Skowron

Osoba fizyczna

Jadwiga Domańska

Osoba fizyczna

Zygmunt Niewęgłowski

Osoba fizyczna

Marek Korulczyk

Osoba fizyczna

Barbara Budzyńska-Korulczyk

Osoba fizyczna

Elżbieta Korulczyk

Osoba fizyczna

Piotr Jezierski

Osoba fizyczna

Ewelina Wierzchowska

Osoba fizyczna

Witold Rola

Osoba fizyczna

Jacek Zabielski

Osoba fizyczna

Mariola Mazur

Osoba fizyczna

Angelika Mazur

Osoba fizyczna

Paweł Walczyna

Osoba fizyczna

Piotr Bosko

Osoba fizyczna

Andrzej Niedziułka

Osoba fizyczna

Monika Smogorzewska

Osoba fizyczna

Agnieszka Zientara

Osoba fizyczna

Renata Świderska

Osoba fizyczna

Ewa Dyjak

Osoba fizyczna

Lidia Wierzchowska

Osoba fizyczna

Agnieszka Niebrzegowska

Osoba fizyczna

Sylwia Osińska

Osoba fizyczna

Sławomir Żyłka

Osoba fizyczna

Magdalena Niebrzegowska

Osoba fizyczna

Mariola Ostrzyżek

Osoba fizyczna

Kinga Wierzchowska

Osoba fizyczna

Aniela Wierzchowska

Osoba fizyczna

Lidia Wierzchowska

Osoba fizyczna

Beata Grochowska

Osoba fizyczna

Jadwiga Droś

Osoba fizyczna

Beata Cieślak

Osoba fizyczna

Zygmunt Adamczyk

Osoba fizyczna

Agnieszka Mazur

Osoba fizyczna

Zenon Nowosielski

Osoba fizyczna

Magdalena Pomorska

Osoba fizyczna

Krystyna Pomorska

Osoba fizyczna

Anna Wiącek

Osoba fizyczna

Mariusz Antol

Osoba fizyczna

Wilczek Zofia

Osoba fizyczna

Anna Kocyła-Grabowska

Osoba fizyczna

Ewa Marcinkowska

Osoba fizyczna

Piotr Mackiewicz

Osoba fizyczna

Anna Szymala

Osoba fizyczna

Rafał Wdowiak

Osoba fizyczna

Andrzej Pawlina

Osoba fizyczna

Andrzej  Kotyła

Osoba fizyczna

Katarzyna Skrzeczkowska

Osoba fizyczna

Janusz Niewęgłowski

Osoba fizyczna

Jadwiga Borychowska

Osoba fizyczna

Andrzej Borychowski

Osoba fizyczna

Beata Cedro

Osoba fizyczna

Anna Kozieł

Osoba fizyczna

Maria Agnieszka Burczaniuk

Osoba fizyczna

Edyta Zabielska

Osoba fizyczna

Marek Makosz

Osoba fizyczna

Małgorzata Makosz

Osoba fizyczna

Krzysztof Karczmarz

Osoba fizyczna

Marta Skarżycka

Osoba fizyczna

Wojciech Sikora

Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś

Adam Król

Stowarzyszenie „Razem Dla Wrzosowa”

Zenon Matejek

Klub Sportowy GROM Kąkolewnica

Adam Mazurek

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC  CHŁOPSKA”

Sławomir Karwowski

ARX-MERITUM Sławomir Karwowski


do góry ^


Sektor gospodarczy

Sektor gospodarczy - 34 członków

Paweł Brodecki

AUTONAPRAWA Paweł Brodecki

Cezary Mikołajuk

Firma Handlowa Cezary Mikołajuk

Paulina Mateuszuk

Gospodarstwo rolno-sadownicze

Jan Brożek

Górnicza Fabryka Narzędzi

Witold Osak

INEK-TRANS Witold Osak

Julian Bober

Julian Bober, Sitno 24

Marek Osak

Studio krajobrazu

Marek Ostaszewski

Tartak

Adam Mikołajuk

TD-KM Usługi Transportowe

Mateusz Orzechowski

Wydawnictwo „Wspólnota”

Mirosław Bartoś

Zakład Wulkanizacyjny „WULKAN” Bartoś Mirosław

Jakub Jakubowski

3J-Studio Grafiki i Ilustracji Justyna Jakubowska

Marcin Trościańczyk

Usługi Rolnicze

Agnieszka Grochowska
Firma Transportowa "AGATRANS" 
Piotr Świerczewski 
"PS PHU"
Kazimierz Piątek
rolnik
Krzysztof Kurowski
rolnik
Przemysław Górny

DOMINO Przemysław Górny

Mirosław Szymanek PHU „SPAWEX” Mirosław Szymanek
Andrzej Kosek rolnik
Grzegorz Domański Animal Agro Grzegorz Domański
Daniel Król SOBOLEX S.C. Urszula Król Daniel Król
Adam Mazurek Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC  CHŁOPSKA” 
Sławomir Karwowski ARX-MERITUM Sławomir Karwowski
Jerzy Szczygielski Usługi Pogrzebowe LAUR Jerzy Szczygielski
Marcin Snuzik Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych Sp. z o.o.
Cieślak Mariusz rolnik
Cieślak Piotr rolnik
Jaszczuk Marcin rolnik
Jezierski Piotr rolnik
Kudzio Michał rolnik
Latoch Aneta rolnik
Piłat Jerzy rolnik
Andrzej Borychowski Andrzej Borychowski Usługi Transportowe

2.       Andrzej Kosek


do góry ^

Kontakt

Biuro LGD Zapiecek

czynne:
pon.-pt. w godz. 7:30-15:30
Adres:
21-300 Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 8,

tel. 83 352 16 00, 500 146 461,
e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

PROW 2014 - 2020

logo PROW 2014-2020

Radzyńska Kraina Serdeczności

Logotyp Radzyńskiej Krainy Serdeczności

Portal turystyczno-kulturowy Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski
www.krainaserdecznosci.pl

Kalendarz imprez

« kwiecień 2018 »
NiePnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Dzisiaj: 21-04-2018

Chwilo trwaj ...

Spot reklamowy Lubelszczyzny

Rekomenduj nas


Rekomenduj nas

 


Copyright © (2009 - 2018) •   Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" • Wszelkie prawa zastrzeżone •
PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


loga UE

do góry ^