Aktualności

Posiedzenie Rady

Informujemy, że w poniedziałek 5 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach nr 1/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz 2/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych, listy operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatną, międzynarodową konferencję upowszechniającą pt. „Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie – jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowaną w ramach projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie – SES EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Włoch, Portugalii oraz Rumunii przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Posiedzenie Rady

Informujemy, że w czwartek 18 maja 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędem Miejskim w Bełżycach organizują Wojewódzki Finał XVII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego w Bełżycach.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu, emailem: rafal.serej@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. Termin nadsyłania zgłoszeń 10 maja 2017 roku.

Poniżej zaproszenie, regulaminy oraz formularz:

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 000,00 zł:

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 17
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 360 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 400 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2017):

  • liczba złożonych wniosków – 5
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 598 401 ,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 510 000,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.