W czwartek 28 kwietnia 2016 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Zapiecek. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015.