Aktualności

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu. Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru  należy składać w terminie od  4 do  19 maja 2017 r.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu 

Ważne!

Informujemy, że 21 kwietnia 2017 r. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa świadczonego w biurze LGD w ramach trwających naborów nr 1/2017 i 2/2017 (Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej).

Informacje telefoniczne i e-mail będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników biura.

Przypominamy, że termin składania wniosków upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Przy przyjmowaniu wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej z obszaru LGD „Zapiecek” i chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć 5000 zł – Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 o godz. 14:00 w biurze LGD  przy ul. Warszawskiej 35/4 ( Manhatan) w Radzyniu Podlaskim.

http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2017/03/Ulotka-str.1.jpg
http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2017/03/Ulotka-str.-2.jpg

Rusza kolejny nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 10.04.2017 r. do 24.04.2017 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

Jak zdobyć login i hasło do Portalu Ogłoszeń ARiMR?

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Ważne!

Informujemy, iż spotkania informacyjno-doradcze  zaplanowane w siedzibie naszego biura będą dotyczyły wypełniania wniosku i biznesplanu .

5.04. 2017 r. godz. 16.00 – spotkanie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

6.04. 2017 r. godz. 9.00 – spotkanie dla osób planujących rozwój działalności gospodarczej

7.04. 2017 r. godz. 9.00 – spotkanie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” już w najbliższym czasie uruchamia kolejny projekt dla mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Osoby pozostające bez zatrudnienia, powyżej 30 roku życia, będą mogły skorzystać ze wsparcia inwestycyjnego na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 23 000, wsparcia pomostowego 900 zł/m-c oraz pomocy szkoleniowo-doradczej.

Zaproszenie na spotkania informacyjno – doradcze

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno – doradcze dla osób fizycznych planujących rozpocząć działalność  gospodarczą  oraz firm planujących rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się w każdej z gmin powiatu radzyńskiego tj.: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz w mieście Radzyń Podlaski.

Harmonogram spotkań

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące „Podejmowania działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich’’, które odbędzie się 21 marca 2017 r. w Urzędzie  Miasta w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32, w sali konferencyjnej w godz. 9.45 – 13.00.

Jednym z prelegentów będzie Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,Zapiecek’’ – Katarzyna Krupska–Grudzień, która opowie o rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania LGD.

Program spotkania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.